"

Výhody franchisového systému - 3. část

10. 11. 2017 , aktualizace: 13. 11. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Ve franchisovém systému každý zúčastněný, ať franchisant (v češtině franšízant) nebo franchisor, vykonává funkce, které nejlépe odpovídají jeho pozici na trhu, jeho osobní kvalifikaci a jeho možnostem. To znamená, že všechny zdroje jsou optimálně využívány. Recept na úspěch franchisingu (franšízingu) je velmi jednoduchý a také velmi efektivní. Praxe dokazuje, že i přes obtížnou hospodářskou situaci, která v každém hospodářství zákonitě periodicky vzniká, se mohou franchisové systémy dobře udržet na trhu a ještě prosperovat a růst.

Franchising je účinným nástrojem k podpoře tvorby pracovních míst. Tam, kde se zakládají nové podniky a zdravě expandují, vznikají také nová pracovní místa. Protože franchisové systémy se umí na trhu udržet, jsou to zpravidla solidní a plánovatelná pracovní místa.

Franchisový systém se skládá z jednotlivých podnikatelů. Každý z nich zná dobře místní podmínky, dobře zná přání svých zákazníků. Stálý informační tok mezi franchisantem a franchisorem působí na aktuální a pružné udržování nabídky produktů a služeb franchisového systému a umožňuje optimální přizpůsobování se požadavkům trhu. Díky své flexibilitě, znalosti trhu a své velikosti může franchising pracovat rychle, efektivně a se zaměřením na konečného spotřebitele. K tomu má spotřebitel záruku kvalitní značky, což si spojuje s poskytováním kvalitních služeb, prodejem kvalitních a odzkoušených výrobků.

Autoři: Ing. Jiří Krajča a RNDr. Jiří Lošťák, franchisoví poradci


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI