"

Rozhovor s Jiřím Krajčou: O internetovém časopise Podnikani-franchising.cz

21. 11. 2017 , aktualizace: 23. 11. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Dobrý den pane Krajčo, tento rozhovor je pro Internetový časopis pro podnikání a franchising, jehož založení jste inicioval. Mohl byste nám jej prosím krátce představit?

Internetový časopis pro podnikání a franchising se profiluje jako časopis, který přináší trendy, tipy a příležitosti v podnikání jako takovém, uveřejňuje rozhovory s významnými podnikateli a manažery, analýzy, návody a poradenství. Tematický důraz je přitom kladen na franchising (v češtině franšízing). Je určen laické i odborné veřejnosti zabývající se podnikáním nejen ve franchisingu. Časopis přispívá ke zvýšenému povědomí o franchisingu v celé české populaci a vyšší obeznámenosti s konkrétními franchisovými koncepty. Má za cíl podpořit růst franchisingu, zvyšovat jeho kvalitu a napomáhat k vytvoření optimálního prostředí pro tento typ podnikání.

Jak uvedl Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, „každá ekonomika je natolik silná, nakolik je nezávislá.“ Zmínil též, že bychom se měli snažit srovnat krok s Evropskou unií, kde se malé a střední firmy a živnosti podílejí na celkovém HDP 50 %, zatímco u nás je to kolem 38 %. Nejen tímto časopisem chceme dopomoci, abychom v budoucnu nebyli zranitelnou ekonomikou.

Několik let jste spolupracoval na tištěném časopise. Proč jste jeho vydávání ukončili a přešli na koncept internetového časopisu?

Ano, 6 let jsme vydávali tištěný časopis START pro podnikání a franchising. Vycházel čtvrtletně na šestnácti stranách v nákladu 7 tisíc kusů. Pro provozování internetového časopisu jsme se rozhodli hlavně z důvodu efektivní distribuce časopisu. Prostřednictvím on-line prostoru se zájemci o časopis snadněji dostanou k informacím. On-line prostor navíc umožňuje snáze se dostat ke starším příspěvkům a článkům. V neposlední řadě je velkou předností internetového časopisu napojení a sdílení prostřednictvím sociálních sítí.

Co se zde čtenáři mohou dozvědět?

Jak jsem se již zmínil, časopis našim čtenářům dává tipy, představuje trendy a příležitosti v podnikání jako takovém, uveřejňuje rozhovory s významnými podnikateli a manažery. Nabídne dále analýzy, statistiky, průzkumy, návody, informace o podmínkách, vývoji trhu, právní předpisy, poradenství, aktivity franchisových firem a další. V kalendáři jsou uveřejňovány pozvánky na nadcházející akce, semináře, školení, klubové večery či snídaně. Právě nyní například zahajujeme další ročník Školy franchisingu 2017/2018. Již dnes též začínáme plánovat příští Mezinárodní výstavu pro podnikání a franchising 2018, která každoročně probíhá na jaře. Vedle pozvánek zde pak budou též reportáže z vybraných akcí, jako byla například nedávno konference Franchising Forum 2017.

Jaké možnosti spolupráce nabízí časopis pro inzerci a PR?

Existuje několik možností spolupráce, záleží vždy na preferencích dané organizace. Každá partnerská společnost získá prostor ke své prezentaci v rámci reprezentativní stránky a místo pro své příspěvky ať již články či reklamu. Bude tedy spolupracovat na obsahu časopisu. Počet příspěvků není v online prostoru omezen a jsou navíc v čase k dohledání, příspěvky nejsou mazány. Nabízíme výběr ze čtyř tarifů: Neomezeně, Neomezeně Plus, Hlavní partner a Generální partner časopisu. V rámci hlavního či generálního partnerství poskytujeme exkluzivitu. Vedle online prostoru získávají všechny smluvní organizace dále prostor v kalendáři akcí, odbornou marketingovou podporu, mají možnost navazovat nové kontakty, mohou využívat služeb redakce a účastnit se networkingových akcí. V případě zájmu je možné zakoupit též pouze bannerovou plochu. Mezi hlavní přínosy pro organizace patří, že pro ně mimo jiné představuje účinný nástroj online marketingu.

Proč by měla mít firma zájem stát se hlavním partnerem časopisu?

Pozice hlavního partnera časopisu přináší, vedle již zmíněných výhod navíc to, že daná firma je jediným reprezentantem svého oboru mezi 8 hlavními partnery. Vedle této exkluzivity se dále jedná o využití určité reklamní plochy a umístění loga v patičce časopisu.

Pro jaké typy společností je spolupráce s časopisem vhodná?

Ideálními partnery, jsou vzhledem k zaměření časopisu, zejména franchisové firmy. Časopis je vhodný pro všechny organizace, které vědí, jak důležitá je komunikace s cílovou skupinou k dosahování jejich záměru a cílů, a které pracují na PR a online marketingu.

Co byste na závěr rád vzkázal našim čtenářům?

Věříme, že Vás náš internetový časopis zaujme a pomůže vám získat přehled o možnostech podnikání, a to nejen v oblasti franchisingu.

Děkujeme za rozhovor. 

 


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI