"

GDPR - Příručka pro franchisové podniky

27. 07. 2018 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

V České republice vznikla z iniciativy Franchise & Retail Academy s.r.o. a ve spolupráci s konzultační a poradenskou společností JUDr. David KARABEC, s.r.o. speciální příručka pro franchisingové podniky.

Tato příručka je rozdělena do čtyř částí, kdy první část obsahuje srozumitelný výklad Nařízení (EU) 2016/679 s uvedením příkladů z praxe, je opatřena také přehledem relevantních právních předpisů, informací EU a dalších zdrojů, včetně kontaktů na příslušný dozorový úřad. Druhá část je pak zaměřena na vlastní analýzu zpracování osobních údajů (checklist), přičemž účelem vyplnění tohoto checklistu je provedení analýzy odpovědnosti a rizik každého franchisingového podniku podle GDPR. Cílem vyplnění tohoto checklistu je zjistit, jak franchisingový podnik nakládá s osobními údaji a jaká je nutné přijmout opatření pro dosažení souladu s GDPR. Uživatele příručka aktivně vede k tomu, aby v případě absence určitého opatření přijal nápravu k dosažení plné slučitelnosti k GDPR. Třetí a čtvrtá část příručky pak obsahují vzorové texty, které jsou zpracovány tak, aby je franchisingový podnik mohl rovnou převzít do svých provozních příruček. Do těchto částí jsou zařazeny jak základní definice nejdůležitějších pojmů, zejména zásady zpracování osobních údajů, práva subjektů údajů, technické zabezpečení osobních údajů a další povinnosti franchisingových podniků, tak i zcela konkrétní vzory dokumentů pro jejich okamžité použití. Patří sem zejména vzory souhlasu subjektu údajů, dále ohlášení dozorovému úřadu a oznámení subjektu údajů v případě porušení zabezpečení osobních údajů, směrnice o ochraně osobních údajů a informace o zpracování a přístupu k osobním údajům. Příručka je vydána v praktické formě formátu A5 v pevné vazbě, s výměnným systémem listů pro průběžné aktualizace a rovněž s možností jejího stažení v elektronické podobě.


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI